KHỔNG MINH GIA CÁC LƯỢNG VÀ TÀO THÁO HÁ BẰNG ĐƯỢC TRẦN HƯNG ĐẠO VƯƠNG NƯỚC ĐẠI VIỆT

Tin tức 247 15/06/2020 08:14 1593
Sáng nay, vào quán cà phê với người bạn. Tôi thấy một nhóm uống cà phê bàn bên cạnh đang bình luận về “ Tam Quốc Diễn Nghĩa” . Người thì cho rằng Khổng Minh giỏi nhất, người thì cho rằng Tào Tháo là giỏi nhất, và bàn rất hăng say. Ý kiến hai chiều mỗi bên đều bảo vệ sự thần tượng sâu sắc của mình về hai nhân vật đó. Những người bạn này tầm 28 tuổi, trên 30 tuổi , và U50 cũng có. Họ hiểu sâu sắc về hai nhân vật này. Nhưng tôi lại nghĩ khác, hai nhân vật này là người Trung Quốc, là những nhân vật nước ngoài, sao họ thần tượng vậy. Việt Nam ta có nhiều vị tướng tài kinh bang tế thế, điển hình như Trần Hưng Đạo vương  tên thật “ Trần Quốc Tuấn” chưa kể đến Nguyễn Huệ, Lê Lợi,Võ Nguyên Giáp… Tôi chỉ xét riêng Trần Hưng Đạo thôi thì thấy đã hơn hẳn hai vị kia rất nhiều. sao những người con mang dòng máu Việt Nam kia không thấy thần tượng và hiểu sâu sắc như vậy.

[Image: c60d36bb-c9b6-4bb9-b257-b8bb8d657793.jpg]

 Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản thôi : mọi người thử mở điện thoại và search trên Google xem 10 vị danh tướng thế giới có tên hai người kia không? Trong 10 vị đã có 2 vị là người Việt Nam ta rồi, còn mấy vị kia tôi chẳng thấy. Vậy đã rõ cái trí, cái tầm và sự hiểu biết của Trần Hưng Đạo ở mức nào rồi, nên thế giới mới công nhận như vậy. Ông không những là một nhà quân sự lớn , mà còn là một nhà chính trị lớn. Đó là một nhà kinh bang tế thế vậy. Hãy đọc báu vật mà ngài để lại cho hậu thế “ quyển Binh Thư Yếu Lược” xem. Là con dân nước Việt tôi nghĩ mọi người nên tìm và đọc hiểu “Binh Thư Yếu Lược” ngài để lại.

   Hãy nhìn vào bản đồ nước Đại Việt ta thời nhà Trần sẽ hiểu Trần Hưng Đạo giỏi như thế nào. Quân Mông Cổ thời đó mạnh ra sao? Ngay cả Trung Quốc nước lớn gấp rất nhiều nước Đại Việt ta mà không cản nổi quân Mông Cổ để giữ được nước. Vậy mới biết Trần Hưng Đạo vương tài cỡ nào.
[Image: 579958ec-221a-4f1d-a265-001659da141f.jpg]

 Người Việt chúng ta nên noi gương, học hỏi Cha ông chúng ta đi trước để phát triển mọi mặt của đất nước chúng ta. Tôi nghĩ nếu muốn tốt điều này, sao mọi người không tìm lại những sách sử của những bậc như thế để lại như : Binh Thư Yếu Lược- Trần Hưng Đạo, Hổ Trướng Khưu Cơ – Đào Duy Từ,…để học hỏi, hiểu biết và thần tượng các bậc Cha Ông của chúng ta. Nếu hiểu về họ nhiều, thì tôi nghĩ các bạn bàn bên cạnh sẽ chuyển đổi đề tài ngày hôm nay họ đang bàn luận ngay. Biết đâu đó họ sẽ bàn luận Thoát Hoan mang 50 vạn đại quân Mông Cổ tràn xuống Đại Việt, Trần Hưng Đạo dùng cách gì, kế gì để đánh bại họ,.. Không những một lần mà 3 lần xâm lược đều đại bại. Một dũng tướng như Thoát Hoan mà đến nỗi sợ phải chui vào cái thùng đồng để trốn về Trung Quốc.

   Tôi, một người dân Việt, dòng máu chảy trong tôi là dòng máu người Việt do Cha Ông chúng ta là những bậc Anh Hùng như thế để lại cho chúng ta, một đất nước Việt Nam tươi đẹp, bản sắc tiếng Việt trong ta,.. Tôi khuyên mọi người nên tìm hiểu lịch sử nước Việt, nghiên cứu về các bậc vĩ nhân anh hùng nước Việt ta và tìm học hỏi những sách của các Ngài viết để dạy cho hậu thế của chúng ta học, hiểu và noi gương.

                                                                                                                   Martin Phạm

Hãy tìm hiểu:
  Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228 - 1300) 
Mọi người thường gọi là Trần Hưng Đạo, một vị danh tướng anh hùng dân tộc Việt Nam đã đánh bại đạo quân thiện chiến vô địch của con cháu Thành Cát Tư Hãn. Sau chiến thắng 1288, đế chế Mông Cổ bắt đầu suy yếu và tan rã trên phạm vi toàn thế giới. Hoàng gia Anh đã tặng đức Thánh Trần danh hiệu Người đánh bại đế chế Mông Cổ.