GIỜ LỄ CẬP NHẬT GX PHÁT HẢI

Giờ lễ 31/08/2020 09:10 168
Các giờ lễ tại Nhà Thờ Gx. Phát Hải có một chút thay đổi kể từ ngày 25/8/2020. ACE cập nhật nhé!
  GKN Cũng mong mọi người giúp cung cấp giờ lễ của GX mình lên trang, cho các ACE Gia Kiệm khi cần có thể tự cập nhật Mục Giờ lễ trong Lịch Gia Kiệm để đi lễ cho tiện. 
  giakiem.com.vn
[Image: 0d1c105f-0301-4ef0-91b7-c92cf56c906e.jpg]