GIỜ LỄ CỦA GIÁO XỨ VÕ DÕNG

Giờ lễ 31/08/2020 11:15 148
CẬP NHẬT GIỜ LỄ CỦA GX VÕ DÕNG
[b]
BẮT ĐẦU TỪ 30/8/2020
[/b]
Ngày thường vẫn có 3 Thánh Lễ vào lúc 4h00, 5h00 và 17g30
[b]Riêng ngày Lễ Chúa Nhật có chút thay đổi.
[/b]


[Image: 4f1c3483-baf4-42af-8d23-cf4690344e38.jpg]


                                                         nguồn:Đức Mạnh