CA TỈNH ĐỒNG NAI SIẾT CHẶT KỶ CƯƠNG

Tin tức Gia Kiệm 08/09/2020 11:32 124
Đến tháng 10, Công An Tỉnh sẽ bố trí đủ mỗi xã ở Đồng Nai có 5 công an chính quy

Siết chặt kỷ luật và kỷ cương để phòng ngừa sai phạm


[Image: a7b68181-1fbd-42b5-829f-95f78cff996d.jpg]

                                                        nguồn: Người Đồng Nai