Giáo xứ Cáp Rang đón Cha Tân Chánh xứ Fx Nguyễn Văn Lắm

Tin tức Gia Kiệm 02/10/2020 14:39 80
Giáo XỨ CÁP RANG ĐÓN CHA TÂN CHÁNH XỨ FX NGUYỄN VĂN LẮM
Sáng ngày 01.10.2020 - Giáo xứ Cáp Rang - Giáo hạt Xuân Lộc hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Lắm( nguyên chánh xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội thuộc giáo hạt Gia Kiệm).

[Image: 309bfee9-b145-4da0-9f2b-47ae2934195a.jpg]Cử hành nghi thức nhận xứ hôm nay do Cha Đaminh Ngô Công Sứ, quản hạt Xuân Lộc thay mặt ĐGM giáo phận chủ sự. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Tiếu - nguyên Chánh xứ Cáp Rang, quý Cha trong và ngoài hạt Xuân Lộc, quí Tu sĩ nam nữ, gia đình linh tông huyết tộc, quý khách và Cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Cáp Rang, giáo xứ Đức Mẹ VNNT.
Khởi đầu nghi thức, Cha Tân Chánh xứ trình lên cha Quản hạt văn thư bổ nhiệm. Cha quản hạt Đaminh thay Đức Giám mục Giáo phận công bố văn thư bổ nhiệm và chủ sự Nghi thức nhận xứ.
Kết thúc nghi thức nhậm chức là giờ Chầu Thánh Thể Tạ ơn Chúa thật trang trọng.


[Image: d974ae6b-da8f-48fa-9d4d-68ec9c2b5c5a.jpg]
Xin chúc mừng cộng đoàn giáo xứ Cáp Rang, chúc mừng Cha Tân Chánh xứ trong sứ vụ mới. Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên đoàn dân giáo xứ Cáp Rang và ban cho Cha Tân Chánh xứ nhiều sức khỏe, ơn khôn ngoan để dẫn dắt đoàn dân Chúa giáo xứ Cáp Rang ngày một tốt đẹp hơn. Ước mong nhờ sự dẫn dắt của Cha Tân Chánh xứ mà Giáo xứ ngày càng được phát triển và tất cả các gia đình trở nên chứng nhân của lòng Chúa xót thương đến mọi người.