LỊCH GIỜ LỄ THÁNG 11 - LỄ NGOÀI NGHĨA TRANG MỘT SỐ GX TRONG GIA KIỆM

Giờ lễ 01/11/2020 19:08 200
LỊCH GIỜ LỄ THÁNG 11 - GIỜ LỄ NGOÀI NGHĨA TRANG MỘT SỐ GX TRONG GIÁO HẠT GIA KIỆM
GX PHÁT HẢI


[Image: 53ae3c12-d1c8-4665-bb0d-e70610861c78.jpg]

GX MARTINO[Image: b7631d47-09c0-4c10-a898-2aef63729471.jpg]

GX KIM THƯỢNG[Image: 749d2caa-a49e-4ea9-901f-dc110ab63d5d.jpg]

GX BẠCH LÂM[Image: db36fc61-445f-4037-8415-309fd70faed4.jpg]

[Image: b93f3c5c-bfbe-4f25-9e4b-358f2d74e5eb.jpg]
GX DỐC MƠ[Image: ca7c54b5-579c-460a-a790-b8929181b57a.jpg]


 
GKN kính mong ACE nếu có giờ lễ của các Giáo Xứ còn thiếu xin hãy gửi cập nhật bổ sung qua Facebook của chúng tôi. Chúng tôi chân thành cảm ơn!