GIỜ LỄ MỘT SỐ NHÀ THỜ Ở GIÁO HẠT GIA KIỆM

Giờ lễ 10/12/2020 02:38 390
GIỜ LỄ MỘT SỐ NHÀ THỜ Ở GIÁO HẠT GIA KIỆM


[Image: 1836635e-4774-40f4-ba4d-8f651859dbea.jpg]Mọi người đọc qua nhấn giúp chia sẽ lịch này đến nhiều người nhé. Nếu sai sót hay thiếu, xin bình luận ở dưới để sửa kịp thời.
1. Hưng Bình: Thứ 7 16h30 - Chủ nhật 4h, 5h30, 17h
2. Ninh Phát: Thứ 7 18h30 - Chủ nhật 4h, 5h30,7h30 và 15h30
3. Thanh Sơn: Thứ 7 19h - Chủ nhật 4h , 5h30 và 16h30
4. Bình Lộc: Chủ nhật 5h, 7h và 17h
5. Lạc Sơn: Thứ 7 17h - Chủ nhật 5h30 và 17h30
6. Martino: Thứ 7 15h30 - Chủ nhật 4h30 và 16h30
7. Võ Dõng: Thứ 7 17h - Chủ nhật 4h, 5h30, 7h và 17h
8. Vô Nhiễm: Chủ nhật 4h30, 7h và 15h30
9. Phát Hải: Thứ 7 16h30 - Chủ nhật 4h, 5h30, 7h và 17h30
10. GX PHÁT LỘC: Thứ 7 18g - Chủ Nhật 5h30 và 15h30
11.* Fatima: Thứ 7 18h - Chủ nhật 5h30, 15h30
12. Kim Thượng: Thứ 7 17h - Chủ nhật : 4h, 5h30, 16h30 và 19h
13. Phúc Nhạc: Thứ 7 16h30 - Chủ nhật: 4h, 5h30, 7h và 19h
14. Gia Yên: Thứ 7 16h30 - Chủ nhật : 4h00, 5h30, 7h00 và 19h
15. Mẫu Tâm: Thứ 7 18h - Chủ nhật 5h30, 7h, 18h
16. Tân Yên: Thứ 7 17h - Chủ nhật 5h và 17h
17. Bạch Lâm: Thứ 7 17h30 - Chủ nhật 4h, 5h30 và 17h30
18. Đức Long: Thứ 7 17h - Chủ nhật: 4h, 6h30, 16h45 tại GH.Thánh Tâm, 19h
19. GX Đức Mẹ: Thứ 7 18h - Chủ nhật 4h45, 7h và 16h
20. Dốc Mơ: Thứ 7 17h - Chủ nhật 4h, 5h30, 7h và 17h
21. Đức Huy. Thứ 7 18h. Chúa Nhật 4h 6h 17h 19h.
22. Trung Tâm Núi Cúi: Thứ7 17h - Chủ nhật 9h, 16h30 ngày 1 đầu tháng, 9h ngày 13 hàng tháng
23.* Gx.Xuân Đức: Thứ 7 17h - Chủ nhật 4h30; 6h30; 17h30
24.* GX.Minh Hoà Thứ 7 17h Chủ nhật 4h30; 7h15; 17h
25.  GX.Hưng Lộc Thứ 7 17h30 - Chủ nhật 6h; 16h30
26. GX Dầu Giây T7 17h15 - CN 4h30 7h 17h15
27. GX Chúa cứu thế (Phú Dòng) Thứ 7 17h - Chủ Nhật 5h; 7h30;  16h; 18h
28. GX Tín Nghĩa CN 4h45; 7h15; 17h30
29. GX Xuân Long T7 17h30. CN 7h15, 17h30
30. GX Kim Phát T7 18h CN 5h và 18h
31. GX Gia Phát. Thứ 7 18h. CN 5h, 6h30, 17h
32. GX Xuân Linh T7 16h30. CN 4h30 7h 16h30
Xin chia sẽ để truyền tải thông tin đến nhiều người. Nếu có giờ lễ nào thay đổi hay sai sót mong nhận được hồi âm sớm để chỉnh sửa kịp thời vì thông tin này rất cần người dân trong giáo xứ nắm rõ nhất

                                                                                                                         nguồn: Tổng hợp